ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEN SELVITYSTYÖT

SÄÄSTÄMME ASIAKKAILLEMME ENERGIAKÄYTÖN SELVITYKSELLÄ SELVÄÄ RAHAA

Tarjoamme asiakkaillemme energiakäytön selvitystyötä, jolloin voidaan mahdollisimman tarkasti yksilöidä käyttökohteiden(valaistus, ilmanvaihto, lämmitys, lämminvesi jne.) energiakäytöt ja kustannukset energiamuotoryhmittäin(esim. sähkö, öljy, maakaasu, puu, hake, höyry jne).

Energiakäytön selvitystyö antaa selkeän työkalun päättäjille, että mihin toimenpiteisiin kannattaa ryhtyä ja minkälaisilla investoinneilla ja/tai optimoinneilla päästään parhaisiin säästöihin ja takaisinmaksuaikoihin.

Ette maksa turhasta! Jos energiakäytön selvitystyö osoittaa, että säästöjä ei tule tai ne ovat erittäin pieniä tai investoinnit kohtuuttoman suuria verrattuna takaisinmaksuaikaan ja säästöön, emme veloita teiltä mitään.

Meihin voitte olla yhteydessä milloin vain energiasäästötalkoissa!

Simple Business by Nimbus Themes
Powered by WordPress